Podaruj!

Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!

Zwracamy z wielką prośbą o dokonanie 1% odpisu od podatku za rok 2017 na rzecz naszej szkoły.

Ucieszy nas każda złotówka, która zostanie przekazana na rzecz szkoły. Pieniądze z 1% przeznaczamy na zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń potrzebnych naszym uczniom w procesie edukacji.

Drodzy Państwo, płacąc podatek do Urzędu Skarbowego macie prawo zdecydować gdzie trafi 1 % z tych pieniędzy. Przekazując pieniądze na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” oraz wpisując cel szczegółowy:

SP Włosań

Przyczynicie się Państwo do otrzymania przez naszą szkołę funduszy, dzięki którym unowocześnimy naszą bazę dydaktyczną.

Niezależnie od nr PIT, na którym Państwo się rozliczacie, każdy PIT na ostatniej stronie zawiera wniosek o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Kierując wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz  Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” pamiętajcie Państwo o wypełnienie rubryki  „informacje uzupełniające” –  wpisanie nazwy naszej szkoły.

Jak wypełnić PIT:

1.Nazwa OPP –„ STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

2.Numer  KRS – 0000052078

3.Kwota 1 % odpisu

4.Wpisać we właściwą rubrykę cel – nazwę placówki, dla której przeznaczamy odpis: SP Włosań

Jeszcze raz bardzo Państwa prosimy o włączenie się do akcji, a także o zachęcenie swoich krewnych, sąsiadów i znajomych do dokonania odpisu na rzecz naszej szkoły. Z góry dziękujemy serdecznie Wszystkim.

Przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Przęczek

Rada Rodziców SP Włosań