Powitanie Wiosny

Oficjalnie ogłaszamy, iż wiosnę w Szkole Podstawowej we Włosani powitano w pięknych wiosennych stojach i kolorowych skarpetkach symbolu Zespołu Downa.
Przedszkolaki spotkały ją u księdza poboszcza w ogrodzie, a pozostali uczniowie sprawdzali swoją wiedzę o wiośnie rozwiązując krzyżówki, uzupełniając przysłowia oraz przygotowując plakaty. Nikt nie zapomial o kolorowych skarpetach, wiosennych strojach i dobrym humorze.
Nie zabrakło też piosenek o wiośnie, wspólnych zabaw i tańców. Wiosenne kalambury, zagadki ruchowe słowne i muzyczne cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych uczniów.